PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Ul. Zamknięta 10/ lok. 2.6
30-554 Kraków

Zapraszamy do biura
8.00-16.00

Czym jest zespół otępienny?

cze 19, 2022 | Choroby, Opieka Nad Seniorem, Warto wiedzieć

Seniorzy często chorują na choroby związane ze starzeniem się, jedną z nich jest zespół otępienny. Zgodnie z danymi zaledwie 0,7% osób w wieku 62 lat choruje na zespół otępienny, za to w grupie osób po 85 roku życia już od 20% aż do 50%. Jakie są przyczyny i objawy zespołu otępiennego?

Objawy otępienia

Według ICD-10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób) otępienie jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym. Charakteryzuje się licznymi zaburzeniami takich funkcji jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność do uczenia się, język i ocena. Często towarzyszą im zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i motywacji. Najbardziej podstawowym objawem otępienia jest zaburzenie funkcji poznawczych. Dotyczy to przede wszystkim pamięci. Osoba zmagająca się z zespołem otępiennym traci umiejętność przyswajania nowych informacji. Następie choroba otępienna pogarsza funkcje językowe. Do innych objawów zespołu otępiennego należy:

 • afazja – zaburzenia mowy,
 • apraksja – zaburzenia w zakresie wykonywania złożonych czynności, oraz
 • agnozja – trudności w odniesieniu do rozpoznawania złożonych elementów otoczenia.

Dodatkowo osoby chore na zespół otępienny stają się drażliwe i nerwowe. W przypadku zaawansowanego stadium choroby mogą pojawić się omamy, urojenia i błędne rozpoznawanie osób.

Przyczyny występowania zespołów otępiennych

Choroby otępienne powodowane są przez choroby ośrodkowego układu nerwowego. Zespół otępienny może rozwinąć się także w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, naczyniowych i zakaźnych. Często występującym rodzajem choroby jest otępienie wielozawałowe, będące następstwem wystąpienia kilku udarów mózgu. Jednak do zaburzenia funkcji poznawczych może doprowadzić już pojedynczy udar.

Choroby otępienne – rodzaje

Najczęstszą przyczyną choroby są nieodwracalne uszkodzenia mózgu spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi, naczyniowymi, infekcyjnymi lub urazami OUN. Najczęstsze zaburzenia otępienne:

 • Choroba Alzheimera (50 do 70% przypadków otępienia) – objawia się zaburzeniami mowy, pamięci i trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności takich jak ubieranie się, zrobienie śniadania;
 • Otępienie naczyniopochodne (25% przypadków) zazwyczaj objawom towarzyszą inne zaburzenia neurologiczne wynikające z incydentu mózgowego, np. porażenie lub niedowład;
 • Otępienie z ciałami Lewy’ego (15%): objawy to zaburzone funkcje poznawcze, zaburzenia uwagi i koncentracji oraz zaburzenia pamięci;
 • Otępienie czołowo-skroniowe;
 • Choroba Parkinsona;
 • Choroba Picka;
 • Pląsawica Huntingtona;
 • Choroba Creutzfeldta-Jakoba.

Leczenie zaburzeń otępiennych

Zaburzenia otępienne w większości nie są możliwe do wyleczenia, jednak dzięki szybkiej reakcji i rozpoznaniu choroby można znacząco poprawić jakość życia osoby chorej. Ważnym elementem leczenia zespołu otępienia jest terapia stymulująca pracę mózgu, która opiera się na:

 • stymulacji wspomnień,
 • pobudzeniu pamięci i orientacji w otaczającym świecie,
 • redukcji niepokoju i lęku,
 • pobudzeniu tożsamości osoby chorej,
 • przywróceniu właściwych zachowań społecznych,
 • utrwaleniu posiadanych umiejętności i przywrócenie umiejętności utraconych,
 • stworzeniu środowiska, w którym chory będzie czuł się bezpiecznie i komfortowo.

W przypadku, gdy otępienie ma charakter odwracalny (np. zostało wywołane niedoborem witaminy B12 lub niedotlenieniem), wdrażane jest leczenie przyczynowe.

Zobacz także: Czym jest i jakie są objawy miażdżycy mózgu?

facebook