PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Ul. Zamknięta 10/ lok. 2.6
30-554 Kraków

Zapraszamy do biura
8.00-16.00

Ubezwłasnowolnienie osoby starszej – co warto wiedzieć?

cze 17, 2022 | Opieka Nad Seniorem, Warto wiedzieć

Ubezwłasnowolnienie osoby starszej polega na pozbawieniu jej zdolności do czynności prawnych. Decyzja ta zazwyczaj podejmowana jest dla dobra osoby starszej, która wraz z wiekiem traci zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji i nie potrafi odpowiednio gospodarować pieniędzmi. Dzieje się tak w wyniku różnego rodzaju chorób. Jak wygląda proces ubezwłasnowolnienia osoby starszej i ile trwa?

Czym jest ubezwłasnowolnienie osoby starszej?

Ubezwłasnowolnienie osoby starszej to pozbawienie jej zdolności do czynności prawnych lub ograniczenie tejże zdolności. W obrocie prawnym osoba ta funkcjonuje podobnie do dziecka. Nie może np. samodzielnie wziąć kredytu lub przepisać własności mieszkania na osobę trzecią.  W Polsce  instytucję ubezwłasnowolnienia reguluje Kodeks Cywilny, wyróżniający jego dwa rodzaje:

  • ubezwłasnowolnienie całkowitegdy osoba starsza wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń (w szczególności alkoholizmu lub narkomanii), nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.
  • ubezwłasnowolnienie częściowe – gdy z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych (w szczególności pijaństwa lub narkomanii), osobie starszej jest potrzebna pomoc do prowadzenia jej spraw.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej?

Bez względu na to czy osoba starsza ma być ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie potrzebne jest orzeczenie sądu. Złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej może:

  • małżonek,
  • krewni w linii prostej (ojciec, matka, dzieci, wnuki),
  • rodzeństwo,
  • sama osoba chora,
  • przedstawiciel ustawowy.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej powinien m.in. wskazywać, czy wnioskujemy o ubezwłasnowolnienie całkowite czy ubezwłasnowolnienie częściowe. Musi także zawierać dane osobowe. We wniosku o ubezwłasnowolnienie osoby starszej powinny znaleźć się takie dokumenty, jak potwierdzające pokrewieństwo oraz zaświadczenia lekarskie wstępnie poświadczające chorobę danej osoby. Ile trwa ubezwłasnowolnienie osoby starszej? Po złożeniu wniosku pierwszy termin rozprawy odbywa się po około 2/3 miesiącach. Postępowanie sądowe w sprawie o ubezwłasnowolnienie osoby starszej trwa zazwyczaj od kilkunastu tygodniu do nawet kilkunastu miesięcy.

Kiedy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej?

O ubezwłasnowolnieniu osoby starszej warto pomyśleć już w przypadku zauważenia pierwszych objawów chorób, które mogą wpływać na racjonalność podejmowania decyzji przez seniora. Chociaż decyzja o złożeniu wniosku o ubezwłasnowolnienie osoby starszej nie jest łatwa warto przede wszystkim myśleć o bezpieczeństwie seniora. Ubezwłasnowolnienie osoby starszej chorej na alzheimera oraz demencję starszą pozwoli na uchronienie jej przed podejmowaniem nieracjonalnych decyzji dotyczących zarządzania domowym budżetem. Wniosek ubezwłasnowolnienie osoby starszej może być złożony w przypadku chorób psychicznych, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń, np. narkomanii i alkoholizmu.

Zobacz także: Ergoterapia co to?

facebook