PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Ul. Zamknięta 10/ lok. 2.6
30-554 Kraków

Zapraszamy do biura
8.00-16.00

Czy alzheimer to choroba psychiczna?

paź 6, 2023 | Choroby, Warto wiedzieć

Choroba Alzheimera jest najczęściej diagnozowaną formą demencji. Często pojawiają się pytania dotyczące tego, czy jest to choroba psychiczna, czy może ma inne podłoże? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto zrozumieć, czym właściwie jest choroba Alzheimera i jakie mechanizmy stoją za jej rozwojem.

Czy alzheimer jest chorobą psychiczną?

Choroba Alzheimera to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do upośledzenia funkcji poznawczych, głównie pamięci, myślenia, orientacji oraz zdolności wykonywania codziennych czynności. Jest spowodowana zaburzeniami w strukturze i funkcjonowaniu komórek nerwowych w mózgu.

Choroby neurodegeneracyjne, takie jak Alzheimer, dotyczą uszkodzenia i śmierci komórek nerwowych w mózgu. W ich przypadku mamy do czynienia z fizycznymi zmianami w mózgu, które prowadzą do zaburzeń funkcji poznawczych. Choroby psychiczne dotyczą głównie zakłóceń w funkcjonowaniu psychiki, myśleniu, emocjach i zachowaniu. Mają one zazwyczaj podłoże biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Alzheimer to nie choroba psychiczna

Wątpliwości co do tego czy Alzheimer jest chorobą psychiczną mogą pojawić się w momencie wystąpienia objawów, które znacząco wpływają na zachowanie, a także dotychczasowy charakter osoby chorej, takie jak:

  • utrata poczucia czasu,
  • zagubienie oraz dezorientacja,
  • nieprzywiązywanie wagi do wyglądu zewnętrznego,
  • zaburzenia odżywiania,
  • brak zainteresowania dotychczasowym hobby,
  • nieumiejętność prowadzenia rozmowy,
  • zaburzenia nastroju (zagubienie, strach, niepokój, smutek) ,
  • zmiany osobowości (rozdrażnienie, podejrzliwość, agresja),
  • nieumiejętność właściwej oceny sytuacji i uleganie osobom trzecim,
  • zaburzenia emocjonalno-społeczne (powodujące wycofanie z życia społecznego i towarzyskiego).

Dodatkowo u osób cierpiących na chorobę Alzheimera obserwuje się objawy psychotyczne, takie jak omamy (halucynacje) polegające na tym, że chorzy są przekonani, iż widzą lub słyszą osoby, których naprawdę nie ma w ich otoczeniu. Innym objawem są urojenia, najczęściej o treści prześladowczej lub niewierności małżeńskiej. W zaawansowanym stadium choroby senior zaczyna zatracać podstawowe informacje na swój temat, nie poznaje także swojego odbicia w lustrze. Jest przekonany, że stoi w nim obca dla niego osoba. Dodatkowo może przejawiać wobec niej agresywne zachowanie.

Jednak choroba Alzheimera, tak jak demencja, nie jest klasyfikowana jako choroba psychiczna. Jest to schorzenie neurodegeneracyjne związane z fizycznymi zmianami zachodzącymi w mózgu. Niemniej jednak, objawy Alzheimera, takie jak dezorientacja, zaburzenia pamięci, lęk, depresja czy halucynacje, mogą być mylone z objawami niektórych chorób psychicznych.

Zobacz także: Alzheimer – dom opieki dla osoby zmagającej się z chorobą

facebook