PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Ul. Zamknięta 10/ lok. 2.6
30-554 Kraków

Zapraszamy do biura
8.00-16.00

Co czuje chory na Alzheimera?

wrz 1, 2023 | Choroby, Opieka Nad Seniorem, Warto wiedzieć

Choroba Alzheimera to jedno z najbardziej tajemniczych i jednocześnie bolesnych schorzeń neurodegeneracyjnych, które dotykają ludzi na całym świecie. Mimo postępów w medycynie i badaniach nad nią, wiele aspektów tej choroby pozostaje dla nas zagadką. Jednym z najbardziej trudnych do zrozumienia jest to, co czuje osoba chora na Alzheimera.

Co czuje chory na Alzheimera?

Chociaż choroba Alzheimera jest trudna zarówno dla pacjentów, jak i dla ich rodzin, głębokie zrozumienie emocji i uczuć osoby chorej jest kluczem do lepszej opieki i wsparcia. Pomimo barier komunikacyjnych i poznawczych, miłość, cierpliwość i empatia mogą znacząco poprawić jakość życia chorych na Alzheimera, dlatego warto wiedzieć co czuje chory na Alzheimera.

Zmiany w funkcjonowaniu funkcji poznawczych

Pierwszymi oznakami Alzheimera są zazwyczaj trudności z pamięcią, ale w miarę postępu choroby, pacjenci mogą doświadczać wielu innych objawów, w tym zaburzeń emocjonalnych i psychicznych:

  • Obawy i niepokój mogą wynikać z niezdolności do rozpoznania miejsc i osób lub z dezorientacji w otoczeniu.
  • Strach przed zapomnieniem, przed utratą kontroli nad własnym życiem czy przed byciem obciążeniem dla rodziny może być przytłaczający.
  • Chory może czuć się przygnębiony, izolować się społecznie i stracić zainteresowanie dawnymi pasjami. Wielu pacjentów ma problemy z jedzeniem, snem i utratą wagi.
  • Frustracja wynikająca z trudności w komunikacji lub niezdolności do wykonywania codziennych czynności może prowadzić do agresji wobec siebie i innych.

Z czasem chory na Alzheimera może mieć wrażenie, że traci swoją tożsamość. Mogą pojawiać się momenty, gdy pacjent nie rozpoznaje siebie w lustrze. Ta utrata poczucia „ja” jest jednym z najbardziej bolesnych aspektów choroby.

Niezdolność do komunikowania się i rozpoznawania bliskich może prowadzić do głębokiego poczucia osamotnienia. Osoby chore mogą czuć, że są odizolowane od świata, nawet będąc wśród rodziny.

Zobacz także: Alzheimer a demencja

Wyzbycie się poczucia wstydu

Podczas choroby Alzheimera upośledzone zostaje funkcjonowanie kory przedczołowej, która jest odpowiedzialna za „dbanie” o to, aby nasze zachowania były dostosowane do panujących norm społecznych. Chory ma problem z szerszym ujęciem sytuacji, w której się znajduje, dlatego przestaje kontrolować swoje emocje – przeklina, jest wulgarny, zdarzają się także sytuacje z wychodzeniem bez ubrań, kradzieżami czy załatwianiem się w miejscach publicznych. Jest to niezwykle przykre dla bliskich osób, a także niezrozumiałe dla innych, którzy nie są w stanie zrozumieć, co dzieje się z umysłem chorego.

Agresja jest niezwykle częstym objawy występującym u osób chorych, nawet u osób, które przez całe życie były spokojne i nie używały przekleństw. Dzieje się tak w wyniku uszkodzenia mechanizmów kontrolnych, które we wcześniejszych latach były hamowane poprzez umiejętność kontroli i dostosowywania się do sytuacji.

Często mówi się także, że osoby chore na Alzheimera stają się dziecinne wiąże się to z brakiem kontrolowania emocji, mimiki, nieodpowiednim reagowaniem w pewnych sytuacjach. Odpowiedzialne za to jest uszkodzenie płata czołowego.

Jak pomóc osobie chorej na Alzheimera?

Zrozumienie tego, co czuje chory na Alzheimera, jest kluczem do skutecznej opieki nad nim.

  • Komunikacja: Mów jasno, spokojnie i z empatią. Wykorzystuj komunikację niewerbalną, taką jak dotyk czy uśmiech.
  • Stwórz rutynę: Ustalenie codziennej rutyny może pomóc pacjentowi czuć się pewniej.
  • Terapia muzyczna i artystyczna: Muzyka i sztuka mogą stać się kanałem komunikacji i ekspresji dla pacjenta.
  • Wsparcie emocjonalne: Bycie obok, słuchanie, nawet jeśli pacjent nie jest w stanie wyrazić się słowami, może pomóc w przezwyciężeniu osamotnienia.

Zobacz także: Ćwiczenia dla osób z Alzheimerem – jak zachęcić seniora do aktywności?

facebook