PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Ul. Zamknięta 10/ lok. 2.6
30-554 Kraków

Zapraszamy do biura
8.00-16.00

Obowiązek opieki nad rodzicami. Kto ma obowiązek opiekować się osobą starszą?

gru 7, 2023 | Opieka Nad Seniorem, Typy Opieki, Warto wiedzieć

W społeczeństwach na całym świecie coraz częściej pojawia się pytanie o to, kto powinien przejmować odpowiedzialność za opiekę nad osobami starszymi. W miarę starzenia się populacji rośnie zapotrzebowanie na wsparcie i opiekę nad seniorami, a kwestia odpowiedzialności za tę opiekę staje się przedmiotem dyskusji zarówno na poziomie rodzin, jak i instytucji państwowych.

Kto ma obowiązek opieki nad osobą starszą?

Tradycyjnie, w wielu kulturach na całym świecie, rodzina jest uważana za podstawowe źródło wsparcia i opieki dla osób starszych. Sprawowanie opieki nad starszą osobą, która jest członkiem rodziny, spoczywa na dzieciach, rodzeństwie lub wnukach, choć nie jest to obowiązek określony w przepisach prawa, a jedynie moralna powinność.

Prawny obowiązek opieki nad rodzicami

W Polsce nie ma przepisów, które nakazują opiekę nad osobą starszą. Można jednak tę kwestię rozpatrzyć zgodnie z Art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który nakłada na rodziców i dzieci obowiązek wzajemnego szacunku i wsparcia.

Za sytuacje, w których jest niezbędna opieka nad starszymi rodzicami, prawo uznaje chorobę, kalectwo czy niesamodzielność.

Obowiązek opieki nad chorym rodzicem – alimenty

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym osoba starsza, która nie ma wystarczających środków do życia, może ubiegać się o alimenty. Obowiązek alimentacyjny w takiej sytuacji spoczywa nie tylko na dzieciach, ale również na wnukach i prawnukach. Jeżeli rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej – niedostatku, a dzieci są w stanie pomóc finansowo to są zobowiązani do płacenia rodzicom alimentów, które mogą być dobrowolne. Alimenty mogą również być zasądzone na wniosek uprawnionych – rodziców, wyznacza i zasądza je sąd rodzinny. Stan niedostatku nie jest zdefiniowany przez przepisy prawa.

Warto wiedzieć: Całodobowa opieka nad osobami starszymi – czym jest 24 Stunden Pflege?

Obowiązek opieki nad osobą starszą, a zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Jak prawidłowo spełnić obowiązek opieki nad starszymi rodzicami?

Spełnienie obowiązku opieki nad starszymi rodzicami wymaga odpowiedniego podejścia, empatii oraz świadomości zarówno potrzeb seniorów, jak i ograniczeń, jakie mogą wynikać z ich wieku i stanu zdrowia.

Poznaj i zrozum potrzeby rodziców – Dopilnuj, aby senior regularnie bywał u lekarza, to ułatwi ci zrozumienie jego stanu zdrowia, a także potrzeb medycznych. Empatycznie podchodź do jego uczuć i emocji, uwzględniaj potrzeby emocjonalne i społeczne .

Zapewnienie wsparcia w codziennych czynnościach – Wspieraj osobę straszą w codziennych czynnościach takich jak gotowanie, sprzątanie, zakupy. Zapewnij łatwiejszy dostęp do różnych części domu, np. poprzez montaż poręczy, zwiększenie bezpieczeństwa w łazience.

Zapewnienie opieki medycznej i rehabilitacyjnej – Zapewnij regularne wizyty u lekarzy specjalistów, a także kontroluj przyjmowane leki. Organizuj fizjoterapię lub inne formy rehabilitacji, jeśli jest to konieczne.

Wsparcie psychologiczne i społeczne – Zachęcanie do udziału w aktywnościach społecznych, klubach seniora, zajęciach grupowych. Regularne rozmowy, spędzanie czasu razem, słuchanie ich opowieści i wspomnień.

Planowanie finansowe i prawne – Pomoc w zarządzaniu finansami, planowanie kosztów opieki.

Szukanie zewnętrznej pomocy – Rozważenie zatrudnienia opiekuna, jeśli wymagany jest specjalistyczny nadzór. Korzystanie z lokalnych zasobów, takich jak ośrodki opieki długoterminowej, kluby seniora, programy pomocowe.

Dbaj o własne zdrowie i dobrostan – Pamiętaj, aby dbać o własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Opieka nad starszymi rodzicami może być wymagająca, więc ważne jest, aby znaleźć czas na odpoczynek i regenerację.

Zobacz także: Opieka nad osobami starszymi w domu czy w domu opieki – co wybrać?

facebook