PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Ul. Zamknięta 10/ lok. 2.6
30-554 Kraków

Zapraszamy do biura
8.00-16.00

Notarialne ustanowienie opiekuna prawnego osoby starszej

gru 4, 2023 | Opieka Nad Seniorem, Typy Opieki, Warto wiedzieć

Starość może być dla niektórych trudnym czasem. Zdarza się, że seniorzy z powodu różnego rodzaju chorób nie są w stanie dbać o swoje interesy osobiste oraz majątkowe. W takiej sytuacji sąd może ustanowić opiekuna prawnego dla osoby starszej. Kto może nim zostać i jakie ma obowiązki?

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego osoby starszej

Opieka prawna nad osobą starszą to instytucja prawna mająca na celu ochronę osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy inne okoliczności, nie mogą w pełni samodzielnie dbać o swoje interesy życiowe i majątkowe. Opiekun prawny jest wówczas powoływany do reprezentowania seniora w różnych aspektach życia, w tym w zarządzaniu finansami, decyzjach medycznych, czy nawet codziennych sprawach osobistych.

Opiekuna prawnego dla osoby dorosłej może ustanowić sąd opiekuńczy. Zatem Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego osoby starszej należy kierować zatem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu podopiecznego. Powinien zostać uzupełniony o następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
  • opinia biegłych,
  • orzeczenie o niemożności samodzielnej egzystencji.

Kto może złożyć wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego osoby starszej?

O notarialne ustanowienie opiekuna prawnego osoby starszej może wnieść tylko określone grono osób, w którym znajdują się: małżonek, a także jej krewni w linii prostej tj. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki oraz rodzeństwo. W sytuacji, gdy senior przebywa w placówce opiekuńczej, sąd może uznać ją za opiekunka prawnego.

Opiekunem prawnym może zostać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada pełnię praw publicznych.

Kiedy wnieść o ustanowienie opiekuna dla osoby starszej?

Wyróżnia się dwa typy ubezwłasnowolnienia: częściowe oraz całkowite. Jest to zależne od stanu osoby, która podlega ubezwłasnowolnieniu.

Do ustanowienia opiekuna dla osoby starszej może dojść wtedy, gdy różnego rodzaju choroby, upośledzenia umysłowe lub choroba psychiczna sprawiają, że dana osoba nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania, a także podejmować świadomych decyzji. O ubezwłasnowolnieniu może zdecydować jedynie sąd.

Ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby starszej – obowiązki

Po ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby starszej ma on zapewnić swojemu podopiecznemu:

  • środki do życia,
  • mieszkanie,
  • wyżywienie,
  • opiekę lekarską,
  • ochronę majątku podopiecznego.

Opiekun prawny reprezentuje podopiecznego przy czynnościach prawnych. Opiekun powinien także, w miarę możliwości, brać pod uwagę i uwzględniać życzenia osoby, którą się opiekuje.

Zobacz także: Dom opieki dla osób z demencją starczą – jak załatwić pobyt w ośrodku dla seniora?

facebook