PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Ul. Zamknięta 10/ lok. 2.6
30-554 Kraków

Zapraszamy do biura
8.00-16.00

Jakie są najczęstsze potrzeby osób starszych?

mar 23, 2022 | Opieka Nad Seniorem

Każdy człowiek od narodzin ma określone potrzeby zarówno niższego, jak i wyższego rzędu, które musi zaspokoić. Potrzeby osób starszych nie różnią się od potrzeb ludzi w innym wieku, są jednak  zmodyfikowane. Często potrzeby seniorów zmieniają się po przejściu na emeryturę. Zaspokojenie potrzeb podstawowych jest o wiele ważniejsze od spełnienia potrzeb wyższego rzędu, warto jednak dbać o to, aby także te były zaspokajane.

Zobacz także: Rodzaje opieki nad osobami starszymi

Potrzeby osób starszych i sposoby ich zaspokajania

Piramida potrzeb A. Maslowa określa hierarchię potrzeb zarówno u osób starszych, jak i młodszych. Na dole piramidy znajdują się podstawowe potrzeby, które muszą zostać zaspokojone, aby człowiek mógł zaspokoić potrzeby wyższego rzędu. Wymieniamy potrzeby od najważniejszych do najmniej ważnych:

 • potrzeby fizjologiczne – jedzenie, picie, toaleta, schronienie;
 • potrzeba bezpieczeństwa – stabilność finansowa, praca, zdrowie, brak zagrożeń zewnętrznych;
 • potrzeba przynależności – relacje, akceptacja, przynależność do grupy, przyjaźń;
 • potrzeba uznania – uznanie, prestiż, docenianie, poczucie własnej wartości, sukces, szacunek;
 • potrzeba samorealizacji – potrzeba rozwoju osobistego i duchowego, doskonalenie i realizacja marzeń.

Opiekun zawsze powinien dbać o spełnienie wszystkich potrzeb seniora. Potrzeby fizjologiczne oraz bezpieczeństwa należą do potrzeb podstawowych, pozostałe 3 to potrzeby wyższego rzędu. Zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzi starszych jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jakie są potrzeby osób starszych i sposoby ich zaspokajania?

 • Potrzeby fizjologiczne –  jedzenie, picie, higiena, potrzeba ciepła, a także wydalania. Te potrzeby osób starszych mogą być zaspokojone w bardzo łatwy sposób, jeśli osoba starsza jest sprawna. W takim wypadku pomoc opiekunki jest ograniczona i może obejmować np. zrobienie zakupów. Zupełnie inaczej wygląda zaspokojenie podstawowych potrzeb seniorów, którzy są poważnie chorzy i niepełnosprawni. Problemy higieniczne osób starszych muszą w tym wypadku być zaspokajane przy pomocy opiekuna.
 • Potrzeba bezpieczeństwa – spełnienie tej potrzeby seniora będzie polegało na zapewnieniu mu opieki. Seniorzy często obawiają się, że nikt nie pomoże im w przypadku choroby. Aby zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa osoby starszej należy zapewnić ją, że w każdej sytuacji może polegać na swojej rodzinie lub opiekunce.
 • Potrzeby społeczne – przynależności, szacunku, uznania i przydatności. Brak zaspokojenia tych potrzeb osób starszych może wywoływać uczucie osamotnienia oraz prowadzić do depresji. Opiekun powinien dbać, aby senior utrzymywał kontakty towarzyskie.

Amerykański gerontolog – Clark Tibbitts stworzył klasyfikację psychospołecznych potrzeb seniorów:

 • potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań
 • potrzeba uznania za część społeczności
 • potrzeba wypełnienia dużej ilości czasu wolnego w satysfakcjonujący dla seniora sposób
 • potrzeba utrzymywania normalnych stosunków towarzyskich
 • potrzeba uznania jako jednostki ludzkiej
 • potrzeba auto ekspresji
 • potrzeba odpowiedniej stymulacji psychicznej i umysłowej
 • potrzeba dostępu do opieki zdrowotnej
 • potrzeba  ustalonego trybu życia i utrzymania stosunków z rodziną
 • potrzeba duchowej satysfakcji

Jak pomóc osobie starszej?

Osoby starsze często nie mogą pogodzić się z postępującymi zmianami w swoim ciele, a także umyśle. W konsekwencji zmagają się z frustracją, poczuciem opuszczenia i osamotnienia. Jako opiekun osoby starszej powinniśmy dbać o zaspokajanie potrzeb seniora, a także wspierać ich w rozwiązywaniu problemów. Dzięki zaangażowaniu, a także dobrej organizacji czasu dopasowanej do potrzeb i możliwości osoby starszej możemy pomóc jej w utrzymaniu dobrej kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Problemy ludzi starszych często dotyczą osamotnienia, lęku przed śmiercią oraz poczucia odizolowania, dlatego warto zadbać także o zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu.

Zobacz także: Pomysły na zajęcia z seniorami

facebook