PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Ul. Zamknięta 10/ lok. 2.6
30-554 Kraków

Zapraszamy do biura
8.00-16.00

Alzheimer a demencja – kluczowe różnice

lip 6, 2021 | Choroby

Alzheimer a demencja czym się różnią? Mimo tego, że choroba Alzheimera jest odpowiedzialna aż za 80 procent wszystkich przypadków demencji, są między nimi różnice, o których muszą wiedzieć szczególnie opiekunki osób starszych. Demencja towarzyszy chorobom, które oddziałują na mózg, upośledzają jego działanie w zakresie pamięci, funkcji poznawczych, emocji oraz mówienia i liczenia. Osoby starsze z demencją mają kłopoty z oceną sytuacji, faktycznym postrzeganiem rzeczywistości, orientacją czasowo-przestrzenną czy rozumieniem najprostszych spraw. Objawy demencji u seniorów zazwyczaj są oznaką innej choroby, która oddziałuje na funkcjonowanie mózgu. W większości przypadków jest to zależność między demencją a Alzheimerem – otępienie na skutek choroby Alzheimera składa się na ponad połowę wszystkich przypadków otępienia. Choroba Alzheimera przyczynia się do powstawania specyficznego rodzaju demencji. Różnica między demencją a Alzheimerem dotyczy blaszki lub fragmentów białek, które sukcesywnie tworzą się wewnątrz przestrzeni pomiędzy skręconymi splotami nerwowymi oraz komórkami białkowymi.

Czy demencja i Alzheimer to to samo?

Jakie są różnice między Alzheimerem a demencją? Mimo tego, że choroby Alzheimera nie da się cofnąć, wybrane postaci demencji mogą ulec regresji w przypadku, gdy leczenie zostanie rozpoczęte w początkowym stadium. W sytuacji, gdy u starszej osoby zdiagnozowano demencję po kłopotach z nietrzymaniem moczu oraz problemach z chodzeniem, należy skonsultować się z lekarzem, w celu poznania przyczyn tego stanu. Samopoczucie chorego może ulec znacznej poprawie dzięki interwencji farmakologicznej lub operacyjnej. Dzięki temu istnieje duże prawdopodobieństwo, że w mniejszym lub większym stopniu otępienie zniknie.

Niezależnie od różnic między demencją starczą a Alzheimerem, podopieczny cierpiący na którekolwiek z tych schorzeń wymaga szczególnie troskliwej opieki, by zachowywać dobrą kondycję, czuć się bezpiecznie i szczęśliwie najdłużej, jak to możliwe.

Różnica między demencją a Alzheimerem

Alzheimer a demencja – są to dwa różne stany chorobowe. Jeśli mamy świadomość różnic między tymi dwoma schorzeniami, jesteśmy w stanie właściwie opiekować się osobą starszą. By lepiej poznać różnice między demencją a Alzheimerem, warto dowiedzieć się jakie są kluczowe objawy demencji. Najbardziej charakterystycznym objawem demencji starczej są problemy z pamięcią. Do pozostałych charakterystycznych symptomów zalicza się:

 • Zaburzenia natury poznawczej
 • Problemy z mówieniem
 • Problemy z liczeniem
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Lęk
 • Drażliwość
 • Agresję
 • Wahania nastrojów

Zobacz również: Demencja starcza – porady dotyczące opieki

Objawy choroby Alzheimera – czym się różni Alzheimer od demencji?

Alzheimer czy demencja, są to dwa różne schodzenia. Mimo tego, że Alzheimer w 80% przypadków rozwija się razem z demencją, warto zdawać sobie sprawę z różnic między nimi. W tym celu, poniżej zostały przedstawione kluczowe objawy, występujące w chorobie Alzheimera:

 • Zapominanie prostych/ważnych rzeczy
 • Afazja
 • Apraksja
 • Zadawanie tych samych pytań
 • Niepewność, np. co do miejsca przebywania, godziny, daty
 • Niechęć do podejmowania jakichkolwiek czynności i apatia

Im szybciej uda się zdiagnozować i podjąć właściwe leczenie, tym podopieczny z Alzheimerem ma większe szanse na dłuższe zachowanie samodzielności i względnej sprawności. Nie wolno ignorować nawet najdrobniejszych sytuacji, w których np. znajdujemy przedmioty należące do podopiecznego, pozostawione w dziwnych miejscach. Warto zwracać uwagę na takie szczegóły, pojawiające się problemy z orientacją i pamięcią, by móc wdrożyć jak najwcześniej odpowiednie kroki i podjąć leczenie.

facebook