Referencje – przepustka do lepszych ofert

Starając się o pracę opiekunki w Niemczech duże znaczenie mają referencje. Dokument potwierdzający doświadczenie i kompetencje danej osoby. Dlatego warto je zbierać i dołączać do dokumentów aplikacyjnych.

Niemieckie rodziny, wybierając opiekunkę, często dogłębnie wczytują się w ich referencje. I to jest całkiem oczywiste. Zależy im bowiem, aby członkiem rodziny zajmowały się osoby kompetentne z doświadczeniem i pozytywnymi opiniami uzyskanymi od poprzednich rodzin. Dlatego radzimy, aby po każdym zleceniu o nie poprosić. Nie należy traktować referencji jako zbędnych papierów, ale jako przepustkę do ciekawszych i lepiej płatnych ofert.

Przy czym warto pamiętać, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. O opinię poprośmy przynajmniej tydzień przed zakończeniem pracy. Dajmy czas Podopiecznemu, aby mógł się zastanowić i na spokojnie napisać referencje. Jeżeli ze względów zdrowotnych nie jest w stanie tego zrobić, zwróćmy się z tym do jego bliskich.

Referencje, czyli…

Prosząc o referencje miejmy na uwadze, by zawierały takie informacje jak: dane osoby, dla której wystawione są referencje, czas i miejsce trwania zlecenia, informacje o chorobach i schorzeniach Podopiecznego oraz zakres naszych obowiązków. Dobrze, aby nasze zadania były bardzo szczegółowo opisane, tak jak i ocena naszej pracy. Im więcej informacji, tym lepiej. Tu każde zdanie może mieć znaczenie, dlatego wcześniej przeczytajmy i sprawdźmy, czy opis jest poprawny i zawiera wszystkie odpowiednie informacje. Czy nie brakuje czynności jakie wykonywaliśmy w takcie pracy albo takich prozaicznych rzeczy, jak podpis osoby wystawiającej referencje. Dobrze też, jeśli znajdzie się tam do niej bezpośredni kontakt. To na wypadek, gdyby przyszły zleceniodawca chciał potwierdzić przedstawione informacje.

Zatem zbierajmy referencje i dołączajmy je do dokumentów aplikacyjnych. Gotowe wzory można znaleźć w internecie. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by były one napisane po niemiecku odręcznie, własnymi słowami przez Podopiecznego lub jego bliskich.

facebook