PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Ul. Zamknięta 10/ lok. 2.6
30-554 Kraków

Zapraszamy do biura
8.00-16.00

Pomysły na zajęcia z seniorami

lut 7, 2022 | Opieka Nad Seniorem

Seniorzy chętnie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach, wiele z nich ma za działanie rehabilitacyjne oraz terapeutyczne. Arteterapia, socjoterapia i ergoterapia to doskonałe zajęcia dla seniora, które pozytywnie wpłyną na jego sprawność intelektualną oraz fizyczną.

Arteterapia – co to?

Arteterapia to forma zajęć dla seniora polegająca na wykorzystaniu różnego rodzaju form sztuki (muzyka, plastyka, taniec, teatr) w celach terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Proces twórczy w arteterapii tutaj największe znaczenie, ponieważ pozytywnie wpływa na samopoczucie fizyczne oraz psychiczne.

Terapia zajęciowa dla osób starszych – pomysły na zajęcia z seniorami:

 • muzykoterapia – polegająca na słuchaniu muzyki, śpiewaniu, graniu na instrumentach, relaksacji przy muzyce i komponowaniu,
 • plastykoterapia – polegająca na rysowaniu, malowaniu, szkicowaniu, kolorowaniu oraz modelowaniu w masach plastycznych,
 • choreoterapia – wykorzystująca taniec i aktywność w rytm muzyki,
 • biblioterapia – polegająca na czytaniu dzieł literackich, słuchaniu poezji i bajek oraz tworzeniu dzieł literackich,
 • filmoterapia – opierająca się na oglądaniu filmów, dyskutowaniu o nich oraz wymyślaniu własnych scenariuszy,
 • fotografoterapia – oglądanie zdjęć, wywoływanie ich, a także robienie zdjęć,
 • oraz chromoterapia – gdzie senior przebywa w otoczeniu różnego rodzaju kolorów i wykonuje prace plastyczne przy użyciu kolorowych kredek czy farb.

Ergoterapia – co to?

Ergoterapia to jedna z form terapii, która wykorzystuje zajęcia ruchowe oraz rekreacyjne. Celem ergoterapii jest zaktywizowanie seniorów, a także ponowne przywrócenie im sprawności życiowej. Ta forma terapii ma także pomóc im wrócić do samodzielności w codziennych sytuacjach życiowych. Ergoterapia to doskonały pomysł na zajęcia z seniorami

Przykładowe zajęcia dla seniorów:

 • wykonywanie czynności dnia codziennego,
 • warsztaty manualne,
 • malarstwo,
 • gra na instrumencie,
 • krawiectwo,
 • ogrodnictwo.

Zobacz także: Ergoterapia

Socjoterapia – co to?

Socjoterapia to rodzaj terapii, której celem jest niedopuszczenie do wykluczenia ze społeczeństwa osoby chorej lub niepełnosprawnej. Pomaga w korygowaniu zaburzeń ruchowych i emocjonalnych. Socjoterapia to zajęcia dla seniora polegające na grach oraz zabawach w otoczeniu innych osób. Rodzaje terapii zajęciowej dla osób starszych:

 • ludoterapia – gry i zabawy z seniorami
 • trening komunikacji,
 • trening umiejętności,
 • oraz terapia ruchem.

Socjoterapia sprzyja rozwojowi umiejętności interpersonalnych oraz komunikacyjnych.

Zajęcia dla seniora

Istnieje wiele ciekawych pomysłów na zajęcia dla seniorów, które pozytywnie wpłyną nie tylko na ich kondycję fizyczną i psychiczną, ale także samopoczucie i kontakt z innymi. Zastanawiasz się nad wyborem arteterapii, ergoterapii lub socjoterapii? Dobierz zajęcia odpowiednie do sprawności seniora oraz problemów z jakimi się mierzy.

Zobacz także: Zajęcia dla seniora

facebook