PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Ul. Zamknięta 10/ lok. 2.6
30-554 Kraków

Zapraszamy do biura
8.00-16.00

Omdlenia

sty 30, 2020 | Pierwsza pomoc

Omdlenie, czyli chwilowa utrata przytomności, powstaje na skutek kilkusekundowego przerwania dopływu krwi do mózgu. Możemy go doświadczyć wtedy, gdy w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy jest za mało tlenu, podczas doznania wstrząsu psychicznego czy w efekcie zmęczenia po wysiłku fizycznym. Do omdleń dochodzi również u osób cierpiących na choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę lub padaczkę. Osoby starsze są więc w dużej grupie ryzyka wystąpienia omdlenia.

 

Pierwsza pomoc przy omdleniach

Niezależnie od powodu wystąpienia omdlenia, jesteśmy zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy osobie, która straciła przytomność. W każdym przypadku obowiązuje nas ten sam schemat działania:

1. Sprawdzenie czynności życiowych – kontrola oddechu, tętna i przytomności.

2. Przy zdiagnozowaniu braku oddechu czy tętna należy wezwać pogotowie i rozpocząć czynności reanimacyjne, czyli 30 uciśnięć klatki piersiowej z częstością 100-120/min i 2 oddechy. Obieg należy powtarzać do przyjazdu specjalistycznych służb medycznych lub do pojawienia się funkcji życiowych.

3. Kiedy poszkodowany oddycha, należy go ułożyć w pozycji bocznej ustalonej – dzięki temu umożliwimy mu utrzymanie drożności dróg oddechowych. Osobę nieprzytomną trzeba ułożyć na boku, głowę należy odchylić do tyłu, dłoń ręki zewnętrznej podłożyć pod żuchwę, nogę zewnętrzną zgiąć w kolanie i ułożyć na podłodze w celu stabilizacji ciała. Podczas udrażniania dróg oddechowych należy też usunąć z szyi poszkodowanego wszelkie przedmioty utrudniające przepływ tlenu oraz zadbać o dostęp do świeżego powietrza.

4. Jeśli omdlenie nie ustąpi w krótkim czasie należy wezwać służby medyczne i kontrolować czynności życiowe.

 

Działania profilaktyczne

Omdlenia czasami zaskakują nas nagle, ale zdarza się też tak, że człowiek czuje nagły spadek energii i ma tzw. mroczki przed oczami. Takie objawy wskazują na stan przedomdleniowy. Warto wtedy zapobiec rozwojowi tego stanu i odpowiednio zadziałać, nie dopuszczając do utraty przytomności. Co więc możemy zrobić w takiej sytuacji? Jeżeli Podopieczny zgłasza nam takie objawy lub sami je u niego zauważamy, w pierwszej kolejności należy podać mu szklankę wody lub jeżeli stan jest zaostrzony musimy położyć go na płaskiej powierzchni. Jeżeli Senior ma często do czynienia z zasłabnięciami, musimy pamiętać, aby unikał długotrwałego stania, gwałtownego wstawania czy przebywania w dusznych pomieszczeniach. Ważne jest też regularne spożywanie posiłków i picie odpowiednich ilości wody.

facebook