PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Ul. Zamknięta 10/ lok. 2.6
30-554 Kraków

Zapraszamy do biura
8.00-16.00

Skaleczenia

maj 14, 2020 | Pierwsza pomoc

Rany kłute powstałe na skutek skaleczenia ostrym przedmiotem to dość częste zjawisko, zwłaszcza gdy wykonujemy czynności kuchenne czy naprawcze. Każdy z nas wie, że z niektórymi rzeczami, tj. nóż, gwóźdź czy szkło należy się obchodzić z dużą ostrożnością, toteż nie jest wskazane, aby używały ich osoby starsze. Seniorzy, którzy są jeszcze sprawni i wiele czynności chcieliby wykonywać sami, niestety czasami odkrywają, że ich zdolności manualne są zawodne i wtedy właśnie może dojść do nieprzyjemnych urazów.

 

Niepokojące objawy

W momencie, kiedy na ciele podopiecznego pojawi się rana cięta, może on różnie reagować. Im poważniejszy uraz, tym gorsza reakcja. Z reguły u takiej osoby występuje bladość skóry, zaburzenia oddychania, czy krążenia. Niektórzy też potrafią stracić przytomność na widok krwi, a inni wpaść w panikę, dlatego kluczowe jest zatamowanie krwawienia. Seniorzy z chorobami krwi np. hemofilią są szczególnie wrażliwi na tego typu uszkodzenia, dlatego wiedza dotycząca wszystkich dolegliwości jakie ma nasz podopieczny jest tu niezwykle istotna.

 

Pierwsza pomoc

To jak należy udzielić pierwszej pomocy osobie z raną kłutą zależy od miejsca zranienia i wielkości rany. W pierwszej kolejności należy dokonać oceny, czy uraz jest rozległy i znacznie wpływa na stan zdrowia podopiecznego, czy jest łagodny i możemy opatrzeć go sami. Miejsca najbardziej newralgiczne na skaleczenia to: twarz (okolice oczu), tętnice, żyły powierzchowne, czy jama brzuszna. W przypadku pojawienia się rany w takich miejscach lepiej jest skontaktować się z służbą medyczną i zabezpieczyć ją do pojawienia się lekarza. Kiedy zranienie nie jest groźne, wystarczą przybory z domowej apteczki. Głównym zadaniem osoby, która opatruje poszkodowanego, jest zabezpieczenie miejsca skaleczenia przed zakażeniem. Należy tu skorzystać jałowego opatrunku oraz środka do dezynfekcji. Pamiętajmy, aby z raną obchodzić się delikatnie i dbać o możliwie największą sterylność. Gdy nie mamy do czynienia z utrzymującym się krwotokiem, czy elementami obcymi będącymi w ranie, możemy ją zabezpieczyć plastrem lub bandażem. Nie można zakładać żadnych opasek uciskowych nad miejscem zranienia. Jeżeli stan zdrowia podopiecznego się pogarsza należy wezwać służby medyczne i monitorować stan poszkodowanego do przyjazdu fachowej pomocy.

facebook